дипломни работи, дипломни, nbu дипломни работи, нбу дипломни работи, нбу дипломни, дипломна работа нбу, нбу дипломна работа, дипломна работа нов български, дипломна нбу, нбу дипломна, .

Ако се нуждаете от изготвяне на дипломна работа нов български университет, теми за дипломна работа в нбу, нов български университет дипломна работа, дипломна работа за нбу.

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Магистърска теза
Бакалавърски проект
Дипломна работа за СУ
Дипломна работа за НБУ
Дипломна работа за УНСС
За нас и за Дипломните

0888 73 90 90

Дипломни работи - разработване за НБУ - София.

ДИПЛОМИРАНЕ В НБУ !
Видът на дипломирането в НБУ зависи от това какви изисквания е обявила програмата, в която студентът се обучава. Един семестър след семестриалното завършване всеки студент продължава да има статут на студент-дипломант до подготвяне на своето дипломиране, което може да бъде чрез - защита на дипломна работа (теза) или явяване на държавен изпит.

 

ПОРЪЧАЙ СЕГА !
Не се колебайте да ни потърсите, ако Вашата тема или дипломна работа за разработване е за НБУ - София.

       гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
       гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

 

УСЛОВИЯ  ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
За да се дипломира студент в НБУ, е необходимо:

 • Да е изпълнил изцяло условията на програмата
 • да имате съответния брой кредити
 • Да си извади обща справка за дипломиране
 • Директорът на програмата да предложи на Департаментен съвет за одобрение, не по-късно от един месец преди защитата: предложение за рецензенти, подписаната от него обща справка, информация за темата на дипломната работа и предложение за научен ръководител или консултант
 • Да заплати необходимата такса, определена за защита
 • Да предаде 15 дни преди датата на защита дипломната си работа
 • Факултетът да издаде заповед за защита до една седмица преди определената дата

         гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
         гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

©2022Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас