Курсови за НБУ, курсови работи нбу, курсови работи за нбу, курсови работи и казуси, курсови работи по поръчка, курсови работи разработка, курсови работи реферати, курсова работа нбу, .

Самостоятелни работи за НБУ – разработване на различни видове самостоятелни работи и теми за студенти по всеки курс - казуси НБУ, курсови работи НБУ, дипломни работи в посочените срокове.

.

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Курсови за УНСС
Курсови за НБУ
Курсови за СУ
Курсови за МВБУ
Курсови за ВУЗФ
Дипломни Работи
За нас и за Дипломните

0888 73 90 90

Курсови работи и поръчка на теми за НБУ !

СТУДЕНТИТЕ ОТ НБУ
Всеки редовен студент и дипломант в Нов Български Университет има право да ползва всички информационни ресурси в НБУ. По този начин студентите от НБУ могат да подготвят своите задачи, да напишат курсови работи или казуси по различните предмети < използвай >.

РОЛЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Преподавателят подготвя различни учебни задачи под формата на казус за НБУ, които се дават на студентите в началото на семестъра за  разработването им под формата на самостоятелна работа.

ОЦЕНКАТА !!!
Казус
/ реферат или курсова работа са задължителни за всеки курс. При разработването на темата -  казус / реферат или курсова работа, студентите получават от 1 до 2 кредита в зависимост от сложността на курса. Относителната тежест на казус / реферат или курсова  работа  при крайната оценка е до 50%.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Този сайт може да ви бъде полезен когато ви е необходима
"Курсова работа за НБУ"

Всички цени за курсовите работи са индивидуални и биват определяни на база информацията, подадена от Вас в категорията "Поръчки" "За контакт" или на akademika@abv.bg


ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

  • Курсовата работа трябва да бъде актуална и да съдържа критичен подход към изучаваните литературни източници.
  • Излагането на темата трябва да бъде конкретно, подкрепено с фактически данни, съпоставки, разчети, графики, таблици.
  • Разработката трябва да завършва с конкретни изводи.
  • Използваният от литературните източници материал трябва да бъде преработен, обвързан с избраната тема и достъпно представен.
  • Работата е необходимо да бъде в обем от 10 до 30 стандартни страници.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КУРСОВАТА РАБОТА

  • Дълбочина и пълнота, с които е разкрита темата, в т.ч. използване и цитиране на широк кръг информационни източници.
  • Логичност и свързаност на изложението.
  • Критично отношение към използваните източници.
  • Собствени мнения и изводи.
  • Спазване на изискванията за структуриране и оформяне.

ВАЖНО !!!
В случай че Ви интересува изготвяне на курсова работа за друг университет или по тема/специалност, която не намирате -
свържете се с нас!

©2022Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас