разработка на дипломни работи, изготвяне на дипломни работи, разработки на дипломни работи, разработване на курсови и дипломни работи, разработка на дипломни, дипломна по поръчка, .

Поръчка и Разработка на Дипломни работи и Магистърски тези.

Помощ за всички студенти при разработване на дипломни работи за всички икономически специалности!.

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Научен ръководител
Тема за дипломна работа
Задание за тема
Съдържание
Рецензия
Презентация
Защита
Комисия
Магистърска теза
Бакалавърски проект
За нас и за Дипломните

0888 73 90 90

Какво е важно да знаете при разработването на Вашата Дипломна работа !

ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ !

Първо, важно е да се знае, че за една качествена дипломна разработка се изисква време. Не е възможно това да се стане за 1 – 2 седмици. Разработването на тезата, която се защитава изисква достатъчно време за нейното  пълно аргументиране.

Второ, важно е да се знае, че консултациите с (научните ръководители) са изключително полезни. Вие трябва да искате темата да бъде проверена. В някои случаи не зачитаме вашето мнение относно разработката, тъй като понякога това обърква цялостния процес. Поемането на инициатива е на ваша отговорност и не носим отговорност за промени по дипломната работа от ваша страна.

Трето, при първоначалното задаване на темата/дипломна работа е необходимо да опишете основната теза, която защитава темата. Ако това го правим ние (съдържание и анотация), след одобрението на тази теза, не би следвало тя да бъде променяна. Промените на основната идея променят и цялостната тема.

По този начин процесът на работа се забавя и усложнява. Именно поради тази причина подобни промени не са желателни. Не забравяйте, че поръчката на подобна тема включва всички изисквания и подробности. Това означава, че ако промените впоследствие основната теза, променяте и първоначалното задание.

Четвърто, разработването на бакалавърски проект или магистърска теза е дълъг и труден процес. Защитата обаче, е изцяло ваше дело. Поемаме отговорност само до предаването на темите.

Пето, всички цени за разработка на дипломна  работа са индивидуални и биват определяни на база информацията, подаден от Вас в категорията "Поръчки" "За контакт" или на akademika@abv.bg

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

            От там нататък Вие сте на ход!

©2022Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас